áá

 

Algemene vergadering vzw

 

 

De Algemene vergadering van de IJsetrippers vzw is gepland op vrijdag 24 mei 2019 in De Bosuil te Jezus-Eik.

 

Hou die datum alvast vrij want dit is voor iedereen die interesse heeft in de clubwerking een aanrader.á We overlopen de clubwerking in alle facetten (ook het financieel luik) en nemen beslissingen die de clubwerking verder be´nvloeden.

 

Ook jouw inspraak is belangrijk en daarom hopen we op een nog talrijkere aanwezigheid en ook vers bloed voor de bestuurswerking.